Hål 9

Den där enen har fångat många discar!

Bankarta saknas för detta hål

Övriga bankartor