Hål 10

Rakt kast på +90m. Enkelt!

Bankarta saknas för detta hål

Övriga bankartor